logo

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzamy Twoje dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych.
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Waldemar Wójcicki prowadzący Kancelarię Prawniczą w Nowych Iganiach, ul. Świerkowa 25, 08-103 Siedlce. Kontakt z Administratorem: tel. 503009890, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Cel i podstawy przetwarzania.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu spełnienia obowiązku ustawowego;
 • w celu świadczenia pomocy prawnej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu wykonania umowy na świadczenie usług prawnych i podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
 • w celu realizacji (umówienia, potwierdzenia, przesunięcia, odwołania) terminu wizyty oraz pozostawania w kontakcie podczas i po zakończeniu świadczenia usług prawnych – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)


III. Kategorie danych osobowych

Kancelaria może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, dane identyfikacyjne (PESEL, data urodzenia, imiona rodziców), dane kontaktowe, ewentualnie inne dane konieczne do wykonania usługi prawnej.

IV. Odbiorca danych.

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: sądom; policji; prokuraturze; towarzystwom ubezpieczeniowym; komornikom; urzędom; organom; współpracownikom; podmiotom, z którymi współpracujemy (obsługujemy); podmiotowi informatycznemu; podmiotowi księgowemu.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji przez Ciebie z usług prawnych wykonywanych przez Kancelarię, jednak nie krócej, niż ustawowe okresy przechowywania dokumentacji prawnej i dokumentacji rachunkowej, a także nie krócej niż okres umożliwiający realizację roszczeń (okres przedawnienia).

VII. Twoje prawa.

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo przenoszenia danych osobowych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – nie dotyczy to jednak danych przetworzonych przed jej wycofaniem.


VIII. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Ciebie danych jest związane z:
– wymogiem ustawowym – na podstawie w/w aktów prawnych
– naszym prawnie uzasadnionym interesem – w celu świadczenia pomocy prawnej
– niezbędne w celu realizacji umowy
– dobrowolne – na podstawie Twojej zgody
Jeżeli nie podasz danych Kancelaria nie będzie mogła świadczyć pomocy prawnej w żadnym zakresie, zrealizować porady prawnej, utrzymać z Tobą kontakt przez okres świadczenia usług (i ewentualnie po jego zakończeniu).

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie).

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

X. Informacja o źródle danych

Twoje dane mogą pochodzić od osoby/pomiotu, z którym Kancelaria współpracuje w celu realizowania pomocy prawnej.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.